Trustee

Photo Title Designation
SHRI KANTILAL LAKHAMSHI HARIA President
SHRI AMRITLAL KHIMJI SHAH Managing Trustee
SHRI MANISH KANTILAL HARIA Trustee
SHRI BIMAL KANTILAL HARIA Trustee
SHRI TUSHAR M. SHAH Trustee
SHRI RAMESH KESHAVJI SHAH Trustee
SHRI MANJURKHAN REHAMTULLAKHAN Trustee
SHRI JAYANTILAL LAKHAMSHI HARIA Trustee